Điều khoản sử dụng

Ngày đăng: 15/03/2021 / Lượt xem: 723

Bất kể bạn truy cập vào “licham365.vn” bằng cách nào (di động, web,..), bạn sẽ nhận được những lợi ích từ dịch vụ chúng tôi cung cấp đồng thời bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện sau.

1. Sử dụng tài liệu trên “licham365.vn”

Bạn chỉ được sử dụng tài liệu trên “licham365.vn” với mục đích cá nhân và phi thương mại (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Bạn phải thừa nhận rằng, giữa trang web và bạn, “licham365.vn” là chủ sở hữu duy nhất của tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các bản quyền hiện hành, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật kinh doanh, tên thương mại, biểu tượng và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong đó, cũng như văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu trưng, ​​âm thanh, video và các tài liệu khác xuất hiện trên “licham365.vn”. Bạn có thể tải xuống và in các trích đoạn từ “licham365.vn” chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn, miễn là bạn duy trì và tuân thủ các quy tắc bản quyền của chúng tôi. Bạn không được bán lại, cấp phép lại, cho thuê hoặc cho thuê dữ liệu thu được cho bất kỳ bên nào khác. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc email: licham365.vn@gmail.com.

2. Quảng cáo của bên thứ ba

Bạn sẽ thấy các liên kết quảng cáo do các bên thứ ba trên “licham365.vn”. Mỗi nhà quảng cáo tự chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo, bao gồm tất cả mọi thứ như bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc không chính xác nào trong đó. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v... cho các website quảng cáo này.

3. Bạn phải chịu trách nhiệm với các hành vi của mình

Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn comment, đưa thông tin lên website, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bạn phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của bạn khi sử dụng dịch vụ.

4. Chúng tôi sẽ

“licham365.vn” là nguồn cung cấp thông tin tham khảo tới bạn, những thông tin có hệ thống với giao diện tìm kiếm nhanh chóng giúp bạn tiết kiệm thời gian. Những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ chỉ đúng tương đối do ảnh hưởng môi trường sống, tôn giáo, đất nước nơi bạn sinh sống,... Đây không phải thông tin về sản phẩm dịch vụ cho một đối tượng cụ thể nên chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn nói thông tin không đúng với bạn. “licham365.vn” sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. “licham365.vn” cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác. “licham365.vn” có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

5. Luật áp dụng

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng các Dịch vụ tại “licham365.vn” là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật. Trách nhiệm cá nhân của bạn được xác lập theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về Quản lý Internet và Thông tư 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân: "người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật".

6. Thay đổi các điều khoản và điều kiện

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này theo quyết định riêng của chúng tôi và chúng tôi có quyền thực hiện mà không cần sự đồng ý của bạn. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị xóa khỏi thỏa thuận mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của các điều khoản và điều kiện sử dụng. Tất cả các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thi hành.