Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2026

ngày tốt 11/2026

Ngày tốt xấu tháng 11 năm 2026

 • : Tháng 11 năm 2026
 • : Bắt đầu từ ngày 23/9 (tức ngày Kỷ Mão tháng Mậu Tuất năm Bính Ngọ) đến ngày 22/10 (tức ngày Mậu Thân tháng Kỷ Hợi năm Bính Ngọ)
 • Tuổi hợp với tháng: Dần, Tuất
 • Tuổi khắc với tháng: Canh Thìn, Bính Thìn

Các ngày tốt và xấu trong tháng 11 năm 2026

 • Dương lịch
  1
  Tháng 11
  Âm lịch
  23
  Tháng 9
 • Chủ Nhật, Ngày 1 Tháng 11 Năm 2026 (23/9/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Bình thường, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Sương Giáng (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 11
  Âm lịch
  24
  Tháng 9
 • Thứ Hai, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2026 (24/9/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Sương Giáng (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 11
  Âm lịch
  25
  Tháng 9
 • Thứ Ba, Ngày 3 Tháng 11 Năm 2026 (25/9/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Sương Giáng (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 11
  Âm lịch
  26
  Tháng 9
 • Thứ Tư, Ngày 4 Tháng 11 Năm 2026 (26/9/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Bình thường, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Sương Giáng (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 11
  Âm lịch
  27
  Tháng 9
 • Thứ Năm, Ngày 5 Tháng 11 Năm 2026 (27/9/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Sương Giáng (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 11
  Âm lịch
  28
  Tháng 9
 • Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 11 Năm 2026 (28/9/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Bình thường, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Sương Giáng (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 11
  Âm lịch
  29
  Tháng 9
 • Thứ Bảy, Ngày 7 Tháng 11 Năm 2026 (29/9/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 11
  Âm lịch
  30
  Tháng 9
 • Chủ Nhật, Ngày 8 Tháng 11 Năm 2026 (30/9/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 11
  Âm lịch
  1
  Tháng 10
 • Thứ Hai, Ngày 9 Tháng 11 Năm 2026 (1/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 11
  Âm lịch
  2
  Tháng 10
 • Thứ Ba, Ngày 10 Tháng 11 Năm 2026 (2/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 11
  Âm lịch
  3
  Tháng 10
 • Thứ Tư, Ngày 11 Tháng 11 Năm 2026 (3/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 11
  Âm lịch
  4
  Tháng 10
 • Thứ Năm, Ngày 12 Tháng 11 Năm 2026 (4/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 11
  Âm lịch
  5
  Tháng 10
 • Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng 11 Năm 2026 (5/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 11
  Âm lịch
  6
  Tháng 10
 • Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2026 (6/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 11
  Âm lịch
  7
  Tháng 10
 • Chủ Nhật, Ngày 15 Tháng 11 Năm 2026 (7/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 11
  Âm lịch
  8
  Tháng 10
 • Thứ Hai, Ngày 16 Tháng 11 Năm 2026 (8/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 11
  Âm lịch
  9
  Tháng 10
 • Thứ Ba, Ngày 17 Tháng 11 Năm 2026 (9/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 11
  Âm lịch
  10
  Tháng 10
 • Thứ Tư, Ngày 18 Tháng 11 Năm 2026 (10/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 11
  Âm lịch
  11
  Tháng 10
 • Thứ Năm, Ngày 19 Tháng 11 Năm 2026 (11/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 11
  Âm lịch
  12
  Tháng 10
 • Thứ Sáu, Ngày 20 Tháng 11 Năm 2026 (12/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 11
  Âm lịch
  13
  Tháng 10
 • Thứ Bảy, Ngày 21 Tháng 11 Năm 2026 (13/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Đông (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 11
  Âm lịch
  14
  Tháng 10
 • Chủ Nhật, Ngày 22 Tháng 11 Năm 2026 (14/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Tiểu Tuyết (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 11
  Âm lịch
  15
  Tháng 10
 • Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 11 Năm 2026 (15/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Tiểu Tuyết (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 11
  Âm lịch
  16
  Tháng 10
 • Thứ Ba, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2026 (16/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Tiểu Tuyết (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 11
  Âm lịch
  17
  Tháng 10
 • Thứ Tư, Ngày 25 Tháng 11 Năm 2026 (17/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Tiểu Tuyết (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 11
  Âm lịch
  18
  Tháng 10
 • Thứ Năm, Ngày 26 Tháng 11 Năm 2026 (18/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Tiểu Tuyết (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 11
  Âm lịch
  19
  Tháng 10
 • Thứ Sáu, Ngày 27 Tháng 11 Năm 2026 (19/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Tiểu Tuyết (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 11
  Âm lịch
  20
  Tháng 10
 • Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng 11 Năm 2026 (20/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Tiểu Tuyết (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 11
  Âm lịch
  21
  Tháng 10
 • Chủ Nhật, Ngày 29 Tháng 11 Năm 2026 (21/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Tiểu Tuyết (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 11
  Âm lịch
  22
  Tháng 10
 • Thứ Hai, Ngày 30 Tháng 11 Năm 2026 (22/10/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Tiểu Tuyết (Từ ngày 7/11 đến ngày 21/11)

  Ngày Bình thườngChi tiết

Xem ngày tốt xấu các tháng năm 2026

Lịch âm tháng 11 năm 2026

LỊCH ÂM THÁNG 11 NĂM 2026

THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢYCHỦ NHẬT
123/9
224325426527628729830
91/10102113124135146157
16817918101911201221132214
2315241625172618271928202921
Ngày Hoàng Đạo Ngày Hắc Đạo

Ngày tốt trong tháng là ngày như thế nào? Vì sao nên xem ngày tốt, giờ tốt?

Trong tín ngưỡng người Việt thì khi bắt đầu làm một việc hệ trọng trong đời, mọi người thường xem xét, bàn tính rất nhiều thứ. Việc chọn ngày tốt trong tháng, giờ tốt trong ngày cũng không nằm ngoài những thứ được cân đo đong đếm. Vậy bạn đã biết ngày như thế nào thì được coi là ngày tốt chưa? Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy luật, khái quát nhất về ngày xấu ngày tốt.

Ngày tốt trong tháng 11 năm 2026 là ngày như thế nào?

Có nhiều quan điểm về ngày tốt, giờ tốt. Tuy nhiên khái quát chung thì ngày mà gia chủ hợp với sao chiếu, tạo thành năng lượng may mắn và đem lại cát lợi cho gia chủ thì đó được coi là ngày tốt. Còn ngược lại ngày xấu chính là sự xung khắc, nếu làm việc đó vào ngày đó thì coi chừng tai vạ không ngờ. Tính chung chung thì mỗi tháng sẽ có những ngày tốt, giờ tốt khác nhau. Tuy nhiên bạn đừng vội áp dụng ngay theo. Các yếu tố để tạo thành ngày tốt không chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mà noc còn liên quan tới chính chủ, người tiến hành công việc. Mỗi người trong đời đều có một bản mệnh khác nhau, phù hợp với những sao chiếu khác nhau. Có thể ngày tốt sẽ hợp với người kia nhưng chưa chắc đã hẳn là hợp với bạn. Vậy nên cần nhắc cả tên tuổi, ngày sinh giờ sinh của chính chủ để chọn ngày đẹp trong tháng.

data/admin/2021/3/ngay-tot-se-dem-lai-nang-luong-tich-cuc-va-may-man-cho-gia-chu-min.jpg

Ngày tốt sẽ đem lại năng lượng tích cực và may mắn cho gia chủ

Nếu chọn dính ngày xấu khi bắt đầu công việc thì có sao không?

Các yếu tố về tâm linh tín ngưỡng thì thường rất chung chung và sẽ có những sai lệch nhất định. Nếu là ngày xấu thì trường khí năng lượng chắc chắn sẽ không tốt, có thể gặp bất lợi, trắc trở khi tiến hành công việc. Tuy nhiên việc xem ngày cũng chỉ nên mang tính tương đối, bạn không nên quá lo lắng, vì ông bà ta nói rằng ‘’tâm sinh tướng’’. Tâm bạn không an thì tự khắc sẽ biểu lộ sự mệt mỏi, bất an trên khuôn mặt, từ đó cũng làm ảnh hưởng đến nhiều vấn đề mà vốn dĩ nó không nghiêm trọng đến vậy.

Vì sao nên xem ngày tốt giờ tốt

Nếu bạn không cố tình hoặc chẳng may tiến hành công việc vào giờ không tốt thì cũng đừng quá lo lắng. Tuy nhiên đã là những việc hệ trọng thì nên cân nhắc chuẩn bị trước những yếu tố này để tránh gặp bất lợi. Nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phong thủy để trở tay ngay khi cần thiết. Để an tâm hơn thì bạn có thể nhờ thầy coi bói số, xem tử vi để xem số mình làm việc đó vào ngày nào thì sẽ suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều may mắn.

Xem giờ tốt, ngày tốt trong tháng 11 năm 2026 trước khi làm việc là tương đối quan trọng và nên có sự chuẩn bị trước. Bạn càng kỹ bao nhiêu thì tai bay vạ gió bạn gặp càng ít bấy nhiêu vì "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Câu nói này vẫn luôn đúng và hy vọng bài viết của chúng tôi đã mang tới cho bạn những thông tin bổ ích và lựa chọn những ngày tốt trong tháng 11 năm 2026 để gặp nhiều may nắm.