Xem ngày tốt xấu tháng 2 năm 2026

ngày tốt 2/2026

Ngày tốt xấu tháng 02 năm 2026

 • : Tháng 2 năm 2026
 • : Bắt đầu từ ngày 14/12 (tức ngày Bính Ngọ tháng Kỷ Sửu năm Ất Tỵ) đến ngày 12/1 (tức ngày Quý Dậu tháng Canh Dần năm Bính Ngọ)
 • Tuổi hợp với tháng: Sửu, Dậu
 • Tuổi khắc với tháng: Quý Dậu, Quý Tỵ, Ất Mùi, Quý Mão, Đinh Mùi, Quý Hợi

Các ngày tốt và xấu trong tháng 2 năm 2026

 • Dương lịch
  1
  Tháng 2
  Âm lịch
  14
  Tháng 12
 • Chủ Nhật, Ngày 1 Tháng 2 Năm 2026 (14/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Đại Hàn (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 2
  Âm lịch
  15
  Tháng 12
 • Thứ Hai, Ngày 2 Tháng 2 Năm 2026 (15/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Đại Hàn (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 2
  Âm lịch
  16
  Tháng 12
 • Thứ Ba, Ngày 3 Tháng 2 Năm 2026 (16/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Đại Hàn (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 2
  Âm lịch
  17
  Tháng 12
 • Thứ Tư, Ngày 4 Tháng 2 Năm 2026 (17/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 2
  Âm lịch
  18
  Tháng 12
 • Thứ Năm, Ngày 5 Tháng 2 Năm 2026 (18/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 2
  Âm lịch
  19
  Tháng 12
 • Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 2 Năm 2026 (19/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 2
  Âm lịch
  20
  Tháng 12
 • Thứ Bảy, Ngày 7 Tháng 2 Năm 2026 (20/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 2
  Âm lịch
  21
  Tháng 12
 • Chủ Nhật, Ngày 8 Tháng 2 Năm 2026 (21/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 2
  Âm lịch
  22
  Tháng 12
 • Thứ Hai, Ngày 9 Tháng 2 Năm 2026 (22/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 2
  Âm lịch
  23
  Tháng 12
 • Thứ Ba, Ngày 10 Tháng 2 Năm 2026 (23/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 2
  Âm lịch
  24
  Tháng 12
 • Thứ Tư, Ngày 11 Tháng 2 Năm 2026 (24/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 2
  Âm lịch
  25
  Tháng 12
 • Thứ Năm, Ngày 12 Tháng 2 Năm 2026 (25/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 2
  Âm lịch
  26
  Tháng 12
 • Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng 2 Năm 2026 (26/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 2
  Âm lịch
  27
  Tháng 12
 • Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng 2 Năm 2026 (27/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 2
  Âm lịch
  28
  Tháng 12
 • Chủ Nhật, Ngày 15 Tháng 2 Năm 2026 (28/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Bình thường, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 2
  Âm lịch
  29
  Tháng 12
 • Thứ Hai, Ngày 16 Tháng 2 Năm 2026 (29/12/2025 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 2
  Âm lịch
  1
  Tháng 1
 • Thứ Ba, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2026 (1/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 2
  Âm lịch
  2
  Tháng 1
 • Thứ Tư, Ngày 18 Tháng 2 Năm 2026 (2/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 2
  Âm lịch
  3
  Tháng 1
 • Thứ Năm, Ngày 19 Tháng 2 Năm 2026 (3/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 2
  Âm lịch
  4
  Tháng 1
 • Thứ Sáu, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2026 (4/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 2
  Âm lịch
  5
  Tháng 1
 • Thứ Bảy, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2026 (5/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Bình thường, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 2
  Âm lịch
  6
  Tháng 1
 • Chủ Nhật, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2026 (6/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 2
  Âm lịch
  7
  Tháng 1
 • Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2026 (7/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 2
  Âm lịch
  8
  Tháng 1
 • Thứ Ba, Ngày 24 Tháng 2 Năm 2026 (8/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 2
  Âm lịch
  9
  Tháng 1
 • Thứ Tư, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2026 (9/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 2
  Âm lịch
  10
  Tháng 1
 • Thứ Năm, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2026 (10/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 2
  Âm lịch
  11
  Tháng 1
 • Thứ Sáu, Ngày 27 Tháng 2 Năm 2026 (11/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Bình thường, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 2
  Âm lịch
  12
  Tháng 1
 • Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2026 (12/1/2026 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 4/2 đến ngày 17/2)

  Ngày Hắc đạoChi tiết

Xem ngày tốt xấu các tháng năm 2026

Lịch âm tháng 2 năm 2026

LỊCH ÂM THÁNG 2 NĂM 2026

THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢYCHỦ NHẬT
114/12
215316417518619720821
922102311241225132614271528
1629171/1182193204215226
237248259261027112812
Ngày Hoàng Đạo Ngày Hắc Đạo

Ngày tốt trong tháng là ngày như thế nào? Vì sao nên xem ngày tốt, giờ tốt?

Trong tín ngưỡng người Việt thì khi bắt đầu làm một việc hệ trọng trong đời, mọi người thường xem xét, bàn tính rất nhiều thứ. Việc chọn ngày tốt trong tháng, giờ tốt trong ngày cũng không nằm ngoài những thứ được cân đo đong đếm. Vậy bạn đã biết ngày như thế nào thì được coi là ngày tốt chưa? Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy luật, khái quát nhất về ngày xấu ngày tốt.

Ngày tốt trong tháng 02 năm 2026 là ngày như thế nào?

Có nhiều quan điểm về ngày tốt, giờ tốt. Tuy nhiên khái quát chung thì ngày mà gia chủ hợp với sao chiếu, tạo thành năng lượng may mắn và đem lại cát lợi cho gia chủ thì đó được coi là ngày tốt. Còn ngược lại ngày xấu chính là sự xung khắc, nếu làm việc đó vào ngày đó thì coi chừng tai vạ không ngờ. Tính chung chung thì mỗi tháng sẽ có những ngày tốt, giờ tốt khác nhau. Tuy nhiên bạn đừng vội áp dụng ngay theo. Các yếu tố để tạo thành ngày tốt không chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mà noc còn liên quan tới chính chủ, người tiến hành công việc. Mỗi người trong đời đều có một bản mệnh khác nhau, phù hợp với những sao chiếu khác nhau. Có thể ngày tốt sẽ hợp với người kia nhưng chưa chắc đã hẳn là hợp với bạn. Vậy nên cần nhắc cả tên tuổi, ngày sinh giờ sinh của chính chủ để chọn ngày đẹp trong tháng.

data/admin/2021/3/ngay-tot-se-dem-lai-nang-luong-tich-cuc-va-may-man-cho-gia-chu-min.jpg

Ngày tốt sẽ đem lại năng lượng tích cực và may mắn cho gia chủ

Nếu chọn dính ngày xấu khi bắt đầu công việc thì có sao không?

Các yếu tố về tâm linh tín ngưỡng thì thường rất chung chung và sẽ có những sai lệch nhất định. Nếu là ngày xấu thì trường khí năng lượng chắc chắn sẽ không tốt, có thể gặp bất lợi, trắc trở khi tiến hành công việc. Tuy nhiên việc xem ngày cũng chỉ nên mang tính tương đối, bạn không nên quá lo lắng, vì ông bà ta nói rằng ‘’tâm sinh tướng’’. Tâm bạn không an thì tự khắc sẽ biểu lộ sự mệt mỏi, bất an trên khuôn mặt, từ đó cũng làm ảnh hưởng đến nhiều vấn đề mà vốn dĩ nó không nghiêm trọng đến vậy.

Vì sao nên xem ngày tốt giờ tốt

Nếu bạn không cố tình hoặc chẳng may tiến hành công việc vào giờ không tốt thì cũng đừng quá lo lắng. Tuy nhiên đã là những việc hệ trọng thì nên cân nhắc chuẩn bị trước những yếu tố này để tránh gặp bất lợi. Nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phong thủy để trở tay ngay khi cần thiết. Để an tâm hơn thì bạn có thể nhờ thầy coi bói số, xem tử vi để xem số mình làm việc đó vào ngày nào thì sẽ suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều may mắn.

Xem giờ tốt, ngày tốt trong tháng 02 năm 2026 trước khi làm việc là tương đối quan trọng và nên có sự chuẩn bị trước. Bạn càng kỹ bao nhiêu thì tai bay vạ gió bạn gặp càng ít bấy nhiêu vì "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Câu nói này vẫn luôn đúng và hy vọng bài viết của chúng tôi đã mang tới cho bạn những thông tin bổ ích và lựa chọn những ngày tốt trong tháng 02 năm 2026 để gặp nhiều may nắm.