Xem ngày tốt xấu tháng 9 năm 2049

ngày tốt 9/2049

Ngày tốt xấu tháng 09 năm 2049

 • : Tháng 9 năm 2049
 • : Bắt đầu từ ngày 5/8 (tức ngày Kỷ Mão tháng Quý Dậu năm Kỷ Tỵ) đến ngày 4/9 (tức ngày Mậu Thân tháng Giáp Tuất năm Kỷ Tỵ)
 • Tuổi hợp với tháng: Sửu, Dậu
 • Tuổi khắc với tháng: Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu

Các ngày tốt và xấu trong tháng 9 năm 2049

 • Dương lịch
  1
  Tháng 9
  Âm lịch
  5
  Tháng 8
 • Thứ Tư, Ngày 1 Tháng 9 Năm 2049 (5/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Xử Thử (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 9
  Âm lịch
  6
  Tháng 8
 • Thứ Năm, Ngày 2 Tháng 9 Năm 2049 (6/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Xử Thử (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 9
  Âm lịch
  7
  Tháng 8
 • Thứ Sáu, Ngày 3 Tháng 9 Năm 2049 (7/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Xử Thử (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 9
  Âm lịch
  8
  Tháng 8
 • Thứ Bảy, Ngày 4 Tháng 9 Năm 2049 (8/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Bình thường, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Xử Thử (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 9
  Âm lịch
  9
  Tháng 8
 • Chủ Nhật, Ngày 5 Tháng 9 Năm 2049 (9/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Xử Thử (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 9
  Âm lịch
  10
  Tháng 8
 • Thứ Hai, Ngày 6 Tháng 9 Năm 2049 (10/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Xử Thử (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 9
  Âm lịch
  11
  Tháng 8
 • Thứ Ba, Ngày 7 Tháng 9 Năm 2049 (11/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Xử Thử (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 9
  Âm lịch
  12
  Tháng 8
 • Thứ Tư, Ngày 8 Tháng 9 Năm 2049 (12/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 9
  Âm lịch
  13
  Tháng 8
 • Thứ Năm, Ngày 9 Tháng 9 Năm 2049 (13/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 9
  Âm lịch
  14
  Tháng 8
 • Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 9 Năm 2049 (14/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Bình thường, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 9
  Âm lịch
  15
  Tháng 8
 • Thứ Bảy, Ngày 11 Tháng 9 Năm 2049 (15/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 9
  Âm lịch
  16
  Tháng 8
 • Chủ Nhật, Ngày 12 Tháng 9 Năm 2049 (16/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 9
  Âm lịch
  17
  Tháng 8
 • Thứ Hai, Ngày 13 Tháng 9 Năm 2049 (17/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 9
  Âm lịch
  18
  Tháng 8
 • Thứ Ba, Ngày 14 Tháng 9 Năm 2049 (18/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 9
  Âm lịch
  19
  Tháng 8
 • Thứ Tư, Ngày 15 Tháng 9 Năm 2049 (19/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 9
  Âm lịch
  20
  Tháng 8
 • Thứ Năm, Ngày 16 Tháng 9 Năm 2049 (20/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Bình thường, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 9
  Âm lịch
  21
  Tháng 8
 • Thứ Sáu, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2049 (21/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 9
  Âm lịch
  22
  Tháng 8
 • Thứ Bảy, Ngày 18 Tháng 9 Năm 2049 (22/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 9
  Âm lịch
  23
  Tháng 8
 • Chủ Nhật, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2049 (23/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 9
  Âm lịch
  24
  Tháng 8
 • Thứ Hai, Ngày 20 Tháng 9 Năm 2049 (24/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 9
  Âm lịch
  25
  Tháng 8
 • Thứ Ba, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2049 (25/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 9
  Âm lịch
  26
  Tháng 8
 • Thứ Tư, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2049 (26/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Bình thường, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Bạch Lộ (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 9
  Âm lịch
  27
  Tháng 8
 • Thứ Năm, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2049 (27/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 9
  Âm lịch
  28
  Tháng 8
 • Thứ Sáu, Ngày 24 Tháng 9 Năm 2049 (28/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 9
  Âm lịch
  29
  Tháng 8
 • Thứ Bảy, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2049 (29/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 9
  Âm lịch
  30
  Tháng 8
 • Chủ Nhật, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2049 (30/8/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Bình thường, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 9
  Âm lịch
  1
  Tháng 9
 • Thứ Hai, Ngày 27 Tháng 9 Năm 2049 (1/9/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hoàng đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hoàng đạoChi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 9
  Âm lịch
  2
  Tháng 9
 • Thứ Ba, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2049 (2/9/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Ngày Bình thường, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Bình thườngChi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 9
  Âm lịch
  3
  Tháng 9
 • Thứ Tư, Ngày 29 Tháng 9 Năm 2049 (3/9/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Hắc đạoChi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 9
  Âm lịch
  4
  Tháng 9
 • Thứ Năm, Ngày 30 Tháng 9 Năm 2049 (4/9/2049 Âm lịch)

  Giờ hoàn đạo (giờ tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Ngày Bình thường, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tỵ

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 7/9 đến ngày 21/9)

  Ngày Bình thườngChi tiết

Xem ngày tốt xấu các tháng năm 2049

Lịch âm tháng 9 năm 2049

LỊCH ÂM THÁNG 9 NĂM 2049

THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁUTHỨ BẢYCHỦ NHẬT
15/826374859
610711812913101411151216
1317141815191620172118221923
2024212522262327242825292630
271/9282293304
Ngày Hoàng Đạo Ngày Hắc Đạo

Ngày tốt trong tháng là ngày như thế nào? Vì sao nên xem ngày tốt, giờ tốt?

Trong tín ngưỡng người Việt thì khi bắt đầu làm một việc hệ trọng trong đời, mọi người thường xem xét, bàn tính rất nhiều thứ. Việc chọn ngày tốt trong tháng, giờ tốt trong ngày cũng không nằm ngoài những thứ được cân đo đong đếm. Vậy bạn đã biết ngày như thế nào thì được coi là ngày tốt chưa? Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy luật, khái quát nhất về ngày xấu ngày tốt.

Ngày tốt trong tháng 09 năm 2049 là ngày như thế nào?

Có nhiều quan điểm về ngày tốt, giờ tốt. Tuy nhiên khái quát chung thì ngày mà gia chủ hợp với sao chiếu, tạo thành năng lượng may mắn và đem lại cát lợi cho gia chủ thì đó được coi là ngày tốt. Còn ngược lại ngày xấu chính là sự xung khắc, nếu làm việc đó vào ngày đó thì coi chừng tai vạ không ngờ. Tính chung chung thì mỗi tháng sẽ có những ngày tốt, giờ tốt khác nhau. Tuy nhiên bạn đừng vội áp dụng ngay theo. Các yếu tố để tạo thành ngày tốt không chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mà noc còn liên quan tới chính chủ, người tiến hành công việc. Mỗi người trong đời đều có một bản mệnh khác nhau, phù hợp với những sao chiếu khác nhau. Có thể ngày tốt sẽ hợp với người kia nhưng chưa chắc đã hẳn là hợp với bạn. Vậy nên cần nhắc cả tên tuổi, ngày sinh giờ sinh của chính chủ để chọn ngày đẹp trong tháng.

data/admin/2021/3/ngay-tot-se-dem-lai-nang-luong-tich-cuc-va-may-man-cho-gia-chu-min.jpg

Ngày tốt sẽ đem lại năng lượng tích cực và may mắn cho gia chủ

Nếu chọn dính ngày xấu khi bắt đầu công việc thì có sao không?

Các yếu tố về tâm linh tín ngưỡng thì thường rất chung chung và sẽ có những sai lệch nhất định. Nếu là ngày xấu thì trường khí năng lượng chắc chắn sẽ không tốt, có thể gặp bất lợi, trắc trở khi tiến hành công việc. Tuy nhiên việc xem ngày cũng chỉ nên mang tính tương đối, bạn không nên quá lo lắng, vì ông bà ta nói rằng ‘’tâm sinh tướng’’. Tâm bạn không an thì tự khắc sẽ biểu lộ sự mệt mỏi, bất an trên khuôn mặt, từ đó cũng làm ảnh hưởng đến nhiều vấn đề mà vốn dĩ nó không nghiêm trọng đến vậy.

Vì sao nên xem ngày tốt giờ tốt

Nếu bạn không cố tình hoặc chẳng may tiến hành công việc vào giờ không tốt thì cũng đừng quá lo lắng. Tuy nhiên đã là những việc hệ trọng thì nên cân nhắc chuẩn bị trước những yếu tố này để tránh gặp bất lợi. Nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phong thủy để trở tay ngay khi cần thiết. Để an tâm hơn thì bạn có thể nhờ thầy coi bói số, xem tử vi để xem số mình làm việc đó vào ngày nào thì sẽ suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều may mắn.

Xem giờ tốt, ngày tốt trong tháng 09 năm 2049 trước khi làm việc là tương đối quan trọng và nên có sự chuẩn bị trước. Bạn càng kỹ bao nhiêu thì tai bay vạ gió bạn gặp càng ít bấy nhiêu vì "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Câu nói này vẫn luôn đúng và hy vọng bài viết của chúng tôi đã mang tới cho bạn những thông tin bổ ích và lựa chọn những ngày tốt trong tháng 09 năm 2049 để gặp nhiều may nắm.